Английски В1 от 13 юли

От 13 юли стартираме ниво B1 👍

понеделник, сряда и петък от 18:30ч.

Обучението е изцяло на 🇬🇧 английски език,
с много 📝🎧практически упражнения 👍

☎️ 0888562593, 0878403087, 029743502