АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за МАЛКИ ДЕЦА

Английски език
за деца от 4 до 6 годишна възраст  по система на National Geographic. Обучението развива умения за разпознаване на определени думи , фрази и реагиране на команди . Занятията включват активно използване на всекидневни изрази , формиране на собствени такива, запознаване с буквите , цифрите и фонетичното им звучене.
0888562593, 0878403087, 029743502