За нас

Езикова школа БИГ БЕН e верига от пет частни училища в България, която предлага разнообразни курсове по чужди езици и български като чужд език за всички възрасти. Тя е част от международна образователна система, която обхваща училища за чужди езици и образователни центрове от Гърция, България, Молдова и Румъния.

 

Високото качество на нашите курсове е гарантирано чрез висококачествени учебници и учебни програми, и продължаваща квалификация на преподавателите. Нашите преподаватели участват редовно в семинари в България и чужбина. Програмите ни са разработени на основата на авторитетни оригинални учебни системи.

 

Ние сме членове на ОПТИМА- Българската асоциация за качествени езикови услуги . Получихме лиценз от Националната Агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), като център, предлагащ висококачествено обучение по 10 от най- популярните специалности в областта на туризма, управлението и компютърните технологии.

 

Нашите училища разполагат с модерна материална база и всички необходими условия за създаване на приятна и дружелюбна атмосфера. Повечето ни курсове включват аудио и видео обучение, използване на разнообразни автентични учебни материали и допълнителни адаптирани четива, развиване на уменията за работа с речник, работа по проекти и езикови клубове.

 

При нас се осигуряват стабилен напредък и отлични резултати. Използваме надеждни валидни тестове за входно ниво, текуща проверка и крайна оценка. Обучението е с практическа и комуникативна насоченост. Работим с малки групи, освен това предлагаме индивидуално обучение и консултации с гъвкава организация и време на провеждане.

 

Ние работим и с корпоративни клиенти, като осигуряваме езиково обучение за техния персонал. Предлагаме курсове по бизнес английски, английски за банкови служители и администрация. Разработили сме учебни материали и тестове за курсове за професионалисти, според конкретните им потребности.

 

На нас се довериха клиенти от мащаба на „Обединена българска банка“ и „Райфайзен банк“, Mинистерство на финансите, „Нестле“, Бюро „Студентски труд“, „ОББ Застрахователен брокер“, СОМАТ, Агенция по заетостта, регионални бюра по труда, „Съвременен офис“ ЕООД, „Трансремонтстрой“ ЕАД и др.

 

Предлагаме специализирана подготовка за международни изпити за езикови сертификати, признати в целия свят – Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS. Гордеем се с успеха на нашите ученици.

 

Работим в тясно сътрудничество с Educational Centre България, който предлага материали на най-високо европейско ниво и експертни услуги в обучението на учители. Наши преподаватели редовно посещават организираните от тях семинари, квалификационни курсове и инициативи.

 

Имаме опитен екип от преподаватели, които работят по различни европейски проекти. Ученическата асоциация „Европейска инициатива”, която създадохме, има за цел да управлява ученически проекти за европейска интеграция.

 

Нашата организация е отворена за партньорства и сътрудничества със сродни организации в чужбина. Проявяваме силен интерес към развиването на ново европейско измерение в езиковото обучение.

 


 

Девизът на нашия образователен център е :

“Ние преподаваме успех!”