ЕКИП

АНЖЕЛА СПИРКОВА

Директор

 

МИХАЕЛА САНДЖАКЯН

Административен специалист –
контролни функции

  • БИГ БЕН предлага качествено и модерно чуждоезиково обучение, основаващо се на най-съвременните иновации в областта.
  • Екипът на БИГ БЕН е внимателно подбран и се състои от квалифицирани и мотивирани преподаватели по английски, немски, испански, френски, италиански и руски езици, притежаващи огромен талант, знания и опит.
  • Преподавателите са с филологическо и педагогическо образование. Голяма част от тях са завършили квалификационни курсове в чужбина. Постоянно посещават семинари, конференции и образователни събития с цел да се развиват непрекъснато и да научават най-новото в сферата на чуждоезиковото обучение.
  • Всеки преподавател участва в разработката и осъществяването на европейски проекти по програма „Еразъм +“ на Център за развитие на човешките ресурси.
  • Всеки преподавател работи за развиване на езиковия потенциал на всеки курсист създавайки взаимно доверие. Най-малките ни курсисти правят първите си стъпки с чужд език с помощта на преподавателя, като пренасяме любимите им занимания в класната стая, за да създадем любов към ученето.
  • Преживяването с нас е изключително – съобразяваме активностите с възрастта и нивото на децата. В часовете пеем, играем, създаваме проекти, рисуваме и оцветяваме, гледаме видео. Преживяваме всичко научено и го упражняваме многократно. Като следствие от това, постигаме наистина отлични резултати. Курсовете по английски език са чудесна среда, в която децата общуват и се изграждат като бъдещи личности. Учим се на добродетели като взаимопомощ и приятелство, изграждайки активни млади хора с отношение към света.
  • Преподавателите говорят на английски. Чрез примери, повторения и изображения децата сами достигат до значението на думите, взимат дейно участие в процеса и така запаметяват и усвояват повече материал.
  • По време на нашите курсове се развиват и четирите умения за общуване – четене, писане, слушане и говорене. Качественото обучение за нас означава високи стандарти на преподаване и лично отношение към курсистите. Така времето прекарано заедно е едновременно полезно и приятно.
  • През годините се родиха много приятелства, базирани на съвместно разбирателство между преподаватели и курсисти /деца и възрастни/. Горди сме, че имаме своя принос към това в България все повече хора да говорят свободно избрания от тях любим език!