Игра финал

БИГ БЕН ИГРА!

На 22.10. предстои изтеглянето на победителя в нашата онлайн игра!

НАГРАДАТА:

БЕЗПЛАТЕН курс по английски или немски език – нива А1 от 25.Х./ 4.ХI. или ВАУЧЕР за подарък.