ИЗПИТНА ДЕЙНОСТ

 

 

 

Училище за чужди езици БИГ БЕН предлага подготовка за международни изпити и сертификати с интернационална валидност по форматите на Cambridge – YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE; IELTS; TOEFL; STARTERS; MOVERS; FLYERS.

 

 

През 2009 година БИГ БЕН стана първият лицензиран център за провеждане на изпитите Trinity College London в България. Всички наши ученици от детските ни курсове по английски език се явяват на изпита Trinity College London като форма на външно оценяване, доказваща качеството на нашето обучение. Гордеем се с резултатите на нашите ученици, които за 2015 година бележат 100% успеваемост.

 
През 2018 година БИГ БЕН стартира курсове за  подготовка за изпитите Кеймбридж. Te са признати по цял свят от водещи институции в академичната и професионалната сфера. По този начин oсигуряваме отличната възможност на всичките си ученици от различни възрастови групи и нива на владеене на английски език да се подготвят и явят на изпит за придобиване на сертификат на Кеймбридж.
 
Ако желаете да учите или да работите в чужбина, ще се нуждаете от сертификат, който да удостоверява нивото Ви на владеене на английски език. Сертификатите на Кеймбридж са безсрочни и се признават от голяма част от университетите и работодателите по света.
 
 
 

За своите ученици БИГ БЕН осигурява:

 
Ние предоставяме на учениците си удобството да се подготвят при нас, след което да се яват на следните изпити:
 

  • пробни изпити за международни сертификати, провеждани от чуждестранни квалифицирани преподаватели, носители на езика;
  • индивидуални консултации за интензивна подготовка, насочена към конкретния формат на изпита и потребностите на ученика;
  • блокова регистрация за явяване на изпитите на Cambridge.

 
 

Какво представлява международният изпит на Cambridge?

 

  • Съществуват в два варианта: A2 Key за възрастни и A2 Key for Schools за ученици и B1 Preliminary за възрастни и B1 Preliminary for Schools за ученици. Разликата между двата варианта е единствено в съдържанието и темите, които са подбрани според възрастта. Изпитите тестват четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене в три изпитни части: Reading and Writing, Listening, Speaking. Сертификатите за успешно взет изпит са с оценки “Pass with distinction”, “Pass with merit” и “Pass” според броя на точките, които кандидатът е получил. A2 Key (KET) е на ниво А2, B1 Preliminary (PET) – на ниво B1 от Общата европейска езикова рамка.

 

За кого е подходящ изпитът:

  • за кандидати с различно ниво на владеене на езика: от абсолютно начинаещи (Beginners) до много напреднали (Advanced);
  • за хора от ранна училищна до зряла възраст;
  • за всеки желаещ да усъвършенства разговорния си английски в обучението, работата или ежедневното си общуване.