ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!

Безплатно езиково обучение, БЕЛ и математика, творчески занимания, образователни игри и екскурзии!

☎️ 0888562593, 0878403087, 029743502