„Помощ за училище“

 
🇬🇧 специални индивидуални курсове по английски език
🎯 подпомагане 👫 учениците да се справят с изучавания материал
🎯 работа съобразно темповете на преподаване в 🏫 училище
🎯 използване на същите учебници
 
☎️ 0888562593, 0878403087, 029743502