РАЗГОВОРНИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

РАЗГОВОРНИ ЧУЖДОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ!
 Говорете свободно и уверено!
 Кратък и ефективен начин за Вас да подобрите комуникативните си умения на чужд език.
 Ще подобрите произношението си, за да постигнете по-естествено звучене при разговор.
 Ще използвате езика с повече увереност.
 Всяко занятие е посветено на различна практична тема.
 Без учебници и домашна работа.
 Малки групи в удобно за Вас време.
☎: 0888562593, 0878403087