Сертификатни курсове

 
 

 

Тези курсове се провеждат в съответствие с формата на международни изпити, като изпитите Cambridge (FCE, CAE, CPE; IELTS), TOEFL; TOEic. Те се организират за малки групи от 4 до 12 човека или като индивидуално обучение. Курсът включва занимания два пъти седмично, съчетани с редовно провеждане на пробни изпити от носители на езика и индивидуални консултации за всички наши ученици в зависимост от техните потребности. Също така за нашите групи предлагаме блокова регистрация за изпитните дати.

Изпитите Cambridge English: Young Learners (YLE) се предлагат на три нива (Starters, Movers и Flyers) и са разработени да оценят езиковите умения на деца на възраст между 7 и 12 години. Това насърчава децата да работят и да виждат как напредват.

FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английския език над средното ниво. Изпитът е международно признат, с безсрочна валидност и важно предимство за всички, които искат да работят и учат в чужбина. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Има 5 модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е 4 часа. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част.

Получаването на сертификат CAE от университета в Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества: сертификатът е безсрочен; сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света; хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво C1 от Европейската езикова рамка (CEFR). Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking).