Професионално обучение

 
ЦПО БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА към БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА ЕООД предлага обучение по модерни специалности в областта на  обучението и компютърните технологии по лиценз от НАПОО.
 
Център за професионално обучение към БИГ БЕН ЕЗИКОВИ УЧИЛИЩА ЕООД – София е образователна институция, в която работи екип от 18 специалисти, включително административен и управленски състав. Центърът функционира от 2020 година, когато бе създаден с получаването на лиценз № 2020121514  и предлага обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по следните специалности в областта на компютърните технологии и образованието.
 
1.      Професионално направление: 482 Приложна информатика, Професия: 482030 Оператор на компютър, Специалност: 4820301 Текстообработване, СПК: 1
2.      Професионално направление: 346 Секретарски и административни офис дейности. Професия: 346020 Офис-секретар, Специалност: 3460201 Административно обслужване, СПК:2
 

ЦПО-то към ОЦ „Милениум“ ООД предлага обучение по 10 модерни специалности в областта на туризма, обучението и компютърните технологии по лиценз от НАПОО.

Център за професионално обучение към Образователен център „Милениум” ООД – София е образователна институция, в която работи екип от 18 специалисти, включително административен и управленски състав. Центърът функционира от 2005 година, когато бе създаден с получаването на лиценз № 200512287 и предлага обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по 10 от най-търсените специалности в областта на хотелиерството и туризма, компютърните технологии и образованието.

Те са:

 

1. Оператор на компютър – код 345100

1.1 специалност „Текстообработване“ – код 3451001

2. Офис секретар – код 346020

2.1 специалност „Административно обслужване“ – код 3460201

3. Аниматор – код 812040

3.1 специалност „Туристически аниматор“ – код 8120401

4. Организация на туристическа агентска дейност – код 812010

4.2 специалност „Селски туризъм“ – код 8120102

5. Камериер – код 811030

5.1 специалност „Хотелиерство“ – код 8110301

6. Готвач – код 811070

6.1 специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – код 8110701

7. Сервитьор – барман – код 811080

7.1 специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене“ – код 81108001

8. Администратор в хотелиерството – код 811020

8.1 специалност „Организация на обслужването в хотелиерството“ – код 8110201

9. Портиер – пиколо – код 811040

9.1 специалност „Хотелиерство“ – код 8110401

10. Помощник възпитател – код 814010

10.1 специалност „Помощник в отглеждането и възпитанието на деца“ – код 8140101